KAP-TIP OY:n somearvontojen säännöt

1. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

KAP-TIP OY (myöhemmin ”Järjestäjä”)

y-tunnus: 3170324-3

Voiniementie 24

82200 Hammaslahti

2. OSALLISTUMISAIKA

Osallistumisaika ilmoitetaan kyseessä olevan arvonnan yhteydessä.

3. ARVONTAAN OSALLISTUMINEN

Arvontaan osallistutaan aina kommentoimalla arvontajulkaisua.

4. ARVONNAN SUORITTAMINEN JA VOITTAJAN JULKISTAMINEN

Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä ja arvonta suoritetaan 2 päivän kuluessa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä ja kaikki osallistujiin ja voittajaan kohdistuva viestintä poistetaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja palkinto on lunastettu. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla KAP-TIP OY:n osoitteessa, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

5. ARVONTAPALKINTO

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto on lunastettava henkilökohtaisesti eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan järjestämiselle.

6. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon ja maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

8. ARVONNAN JULKISUUS

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti KAP-TIP OY:n sosiaalisen median kanavissa.

9. TIETOJENKÄSITTELYPERIAATTEET

Yhteystietoja ei kerätä asiakasrekisteriin.